Nieuwe BIZ periode 2023-2027

82% van de ondernemers in het winkelgebied in Heythuysen zegt Ja! tegen een nieuwe Bedrijven Investeringszone (BIZ). Dat blijkt uit de draagvlakmeting waarvan de uitslag op dinsdag 6 december jl. door de gemeente bekend werd gemaakt. Er blijkt een zeer ruime steun aanwezig te zijn voor een nieuwe BIZ voor een periode van 5 jaar.

Henk Kurstjens, voorzitter van het CML: ”Als bestuur zijn we meer dan verheugd dat een overgroot deel van de ondernemers in het BIZ gebied onze inzet van de afgelopen 5 jaar heeft weten te waarderen. Het is voor veel ondernemers op zijn zachts gezegd een bizarre tijd geweest waarin we werden geconfronteerd met een pandemie waar niemand ook maar eerder van had gehoord. Winkels moesten sluiten en ondernemers moesten de tering naar de nering zetten. Uitzonderlijk, iedere ondernemer in het BIZ gebied heeft het overleeft. We gaan er met alle ondernemers en stakeholders weer 5 mooie jaren van maken, en het winkelhart van Heythuysen nog meer op de kaart zetten”.

Waardering

Wethouder Robert Martens: “Door de steun van een nieuwe BIZ geven ondernemers opnieuw het signaal af door samenwerking het winkelgebied in Heythuysen een verdere boost te willen geven. Als wethouder spreek ik hier graag mijn waardering voor uit”.

Wens

In het coalitieakkoord 2022-2026 heeft het college de wens uitgesproken om onder de noemer ‘Samen bouwen aan Leudal,’ ook de Bedrijven Investeringszones (BIZ) in de gemeente te bevorderen. Op voorstel van het college heeft de raad tijdens de raadsvergadering van 1 november jl. dan ook besloten medewerking te verlenen aan de instelling van een nieuwe Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het winkelgebied in Heythuysen. Dit voor de periode van 2023-2027.

Voorwaarden

De regeling kan alleen in werking treden als er bij de ondernemers in het gebied voldoende draagvlak is. Bij de gehouden draagvlakmeting bracht meer dan de helft van de ondernemers een stem uit. Het resultaat: voldoende draagvlak voor de voorgestelde regeling. Minimaal twee derde moest voor stemmen. Van de ondernemers die gestemd hebben, heeft 82% voor de invoering van een nieuwe BIZ gestemd. Deze ‘ja stemmers’ moesten meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Aan alle drie de gestelde criteria werd ruimschoots voldaan. In de collegevergadering van 6 december jl. is de uitslag formeel vastgesteld. De BIZ treedt daarmee in werking.

Over BIZ

De BIZ is er voor en door ondernemers. De BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Hier betalen alle ondernemers aan mee, waardoor er niet langer zogeheten ‘freeriders’ zijn. Dit zijn niet-leden van een bedrijvenvereniging die gratis meeliften op de voordelen van een BIZ. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet, is een gebiedsgerichte belastingheffing die door de gemeente op verzoek van de ondernemers kan worden ingesteld. Grondslag is de Wet op de Bedrijven Investeringszones. De rol van de gemeente is vooral het faciliteren van het proces om te komen tot de invoering van een BIZ.

Bron: Gemeente Leudal