Draagvlak

Op 3 november jl. organiseerde het bestuur van de Stichting BIZ Centrummanagement Leudal (CML) een informatieavond voor ondernemers bij De Tump in Heythuysen over hun plan voor een nieuwe Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het winkelgebied in Heythuysen. Tijdens deze avond zijn er ook stembiljetten uitgereikt om te kunnen achterhalen of er genoeg draagvlak is onder ondernemers voor een nieuwe BIZ.

Positief

Voor een positief resultaat zal tweederde van het aantal bijdrageplichtige ondernemers vóór de BIZ moeten stemmen, bij een minimale respons van de helft van het totaal aantal bijdrageplichtige ondernemers. Bovendien dienen de voorstemmers een WOZ-waarde vertegenwoordigen van groter dan de helft.

Wethouder Robert Martens (D66): ‘Als gemeente ondersteunen we de BIZ van harte. We zien welke positieve bijdrage het levert aan het winkelgebied in Heythuysen. Daarom geven we ook een bijdrage aan het centrummanagement.’

Freeriders

Op voorstel van het college heeft de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan de instelling van een nieuwe Bedrijven Investeringszone voor het winkelgebied in Heythuysen voor de periode 2023-2027.

Als uit de meting blijkt dat er sprake is van voldoende draagvlak onder de ondernemers kan de verordening in werking treden. De BIZ is er voor en door ondernemers.

De BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Hier betalen alle ondernemers aan mee, waardoor er niet langer zogeheten ‘freeriders’ zijn: niet-leden van een bedrijvenvereniging die gratis meeliften op de voordelen van een BIZ. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet, is een gebiedsgerichte belastingheffing die door de gemeente op verzoek van de ondernemers kan worden ingesteld.

Bron: Gemeente Leudal